Vrijwilligers

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter                 : Jan Kattenberg,  

Algemeen adjunct   : Jan Bouma    

Secretaris                : André Daudeij

Penningmeester      : Bert Boerman

lid                            : Joop Pennekamp

lid                            : André IJzerman

De stichting draait incl. de bestuursleden met ± 70 vrijwilligers

Hierboven een klein deel van bestuur en vrijwilligers tijdens de verhuizing in juli 2013

Foto's hierboven een impressie van de jaarlijkse BBQ en andere bijeenkomsten (2014)